Allt från Wilda western slagsmål till dagens slagsmål i film. Här lär vi oss några tekniker
som vi sätter in i en koreografi och filmar. Kameravinklar och koreografi säljer illusionen.
Denna aktivitet gör man i par.