Vi är mycket nöjda med koncernens reklamfilm. Vi kan varmt rekommendera Casper som har haft hand om allt från förberedelser och löpande dialog mot oss som företag, beställare till filmmusik, textmanus samt redigering till helt färdig slutproduktion