Vikingar är kända för att strida med svärd och sköld. Likaså gladiatorer. Här tar vi med
deltagarna bakåt i tiden och klär er med ett svärd och en sköld. Vi lär oss några tekniker
och bygger en koreografi av det. Denna aktivitet gör man i par.